Doe de scan - introductie

In deze scan wordt berekend of en hoeveel je kunt besparen met rentemiddeling. Het begint met Rentemiddeling Basis. Dit is een kleine scan waarbij je inzicht krijgt in jouw rentemiddelingsopties.

Afhankelijk van je hypotheek, kun je ook in aanmerking komen voor Rentemiddeling Plus. Met deze uitgebreidere variant kun je opties inzien die mogelijk nog beter bij jouw doelen passen. Als dit voor jou geldt, krijg je hier meer uitleg over.

Na de scan kun je een uitgebreid rapport ontvangen over je huidige situatie, de door jouw gekozen optie en de wijze(n) waarop je die kan regelen of laten regelen. Als je dat rapport wilt ontvangen, kan dat tegen een vast bedrag van €29,99.

Je kan jouw optie dus niet via ons laten regelen en we geven ook geen adviezen. Onze dienst betreft namelijk alleen het kosteloos en vrijblijvend informeren over je opties en het aanbieden van een rapport.

Alle getoonde bedragen zijn bruto. Belastingheffing en -teruggave laten we namelijk buiten beschouwing. Bovendien kunnen de bedragen afwijken van de werkelijkheid, bijvoorbeeld door een renteverandering bij jouw geldverstrekker.

Het is belangrijk dat je jouw gegevens volledig en juist invult. Een klein verschil leidt namelijk al snel tot fors afwijkende uitkomsten. Klik daarom achter de gevraagde informatie op (?) voor uitleg.

Benodigde tijd: ca 7 minuten  
Start de scan

De Rentemiddelingsdesk wordt verzorgd door Zorgeloosch B.V. Zorgeloosch B.V. stelt u met deze dienst in de gelegenheid om berekeningen uit te voeren en rentemiddeling aan te vragen. Op deze dienst zijn de disclaimer, algemene voorwaarden en privacy statement van Zorgeloosch B.V. van toepassing. Alle eventueel door u ingevoerde gegevens zullen worden ingevoerd bij Zorgeloosch B.V. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door u ingevoerde gegevens en kunnen afwijken van de voor u geldende omstandigheden. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Zorgeloosch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan. Zorgloosch is als vergunninghouder ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunningnummer 12018208 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37120192.