Disclaimer

De Rentemiddelingsdesk wordt verzorgd door Zorgeloosch B.V. Zorgeloosch B.V. stelt u met deze dienst in de gelegenheid om berekeningen uit te voeren en rentemiddeling aan te vragen. Op deze dienst zijn de disclaimer, algemene voorwaarden en privacy statement van Zorgeloosch B.V. van toepassing. Alle eventueel door u ingevoerde gegevens zullen worden ingevoerd bij Zorgeloosch B.V. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door u ingevoerde gegevens en kunnen afwijken van de voor u geldende omstandigheden. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Zorgeloosch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan. Zorgloosch is als vergunninghouder ingeschreven bij de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) onder vergunningnummer 12018208 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37120192.